สินค้าของเรา

หน้าหลัก > สินค้าของเรา

ประเภทสินค้าของเรา

  • Offshore Cables สายไฟที่ใช้นอกชายฝั่ง – เหมาะกับสายไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งบนแท่นผลิตน้ำมันนอกชายฝั่ง
  • Shipboard Cables สายไฟที่ใช้บนเรือ – เหมาะกับระบบพลังงาน ระบบแสง และระบบควบคุมสำหรับเรือและแท่นลอยน้ำ
  • Rubber Insulated Cables สายไฟหุ้มฉนวนยาง – เหมาะกับการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงดันต่ำทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • Instrument & Control Cables สายควบคุมและสายสัญญาณ – สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (300/500 โวลต์) และ (0.6/1.0 กิโลโวลต์) สำหรับสายควบคุมและสายสัญญาณ
  • Flexible Control Cables สายควบคุมที่มีความยืดหยุ่น – เหมาะกับสายเชื่อมและสายควบคุม ทั้งในห้องที่แห้ง หรือชื้น
  • Lead Sheathed Cables สายไฟหุ้มตะกั่วที่ใช้กระดาษเป็นฉนวน – ประยุกต์ใช้กับสายไฟที่ต้องการการป้องกันการกัดกร่อนและอันตรายจากสารเคมี คุณสมบัติกันอากาศและน้ำเข้าของตะกั่วจะช่วยให้มั่นใจความปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออันตราย อาทิ ในโรงงานแปรรูปน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น
  • Power Cables สายไฟฟ้า – สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (0.6/1.0 กิโลโวลต์) และสายไฟฟ้าแรงดันกลาง (18/30 (36) กิโลโวลต์) มีขนาดในช่วง 1.5-1,000 ตร.มม./คอร์ อาจมีการนำระบบป้องกันสายไฟ รวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุสำหรับความปลอดภัยด้านการฝังดิน ตามยาว ป้องกันปลวก และอัคคีภัย มาประยุกต์ใช้

สายไฟทุกชนิดของเราเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหลากหลายเช่น IEC BS CE KEMA และ VDE เป็นต้น

สายไฟที่ใช้ทางทะเลของเราได้รับการรับรองโดยสมาคมจัดชั้นเรือที่มีชื่อเสียง อาทิ American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Ventas (DNV), Germanischer Llyod (GL), LLyod’s Register (LR), Nippon Kaiji Kyokai (NKK) และ มาตรฐานรับรอง Rina เป็นต้น