เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
Image

CABLE SOURCE

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้นำเข้าและจำหน่ายสายไฟคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมทางทะเล 

เรามีความพร้อมและความเชียวชาญในการเลือกใช้สายไฟซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบให้เหมาะตามความต้องการใช้งานของคุณ และนอกจากนี้เรายังสามารถจัดเก็บสินค้าในปริมาณมากเพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่มีเพิ่มขึ้นในอนาคต 

บริษัท เคเบิ้ล ซอร์ส จำกัด พร้อมเป็นส่วนร่วมในธุรกิจของคุณ อีกทั้งเรายังยึดมั่นในผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า 

ทำไมถึงต้องเลือกเรา

Image
สถานที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเรา – ศูนย์รวมระดับภูมิภาค

สถานที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเรา – ศูนย์รวมระดับภูมิภาค

สินค้าของเราถูกจัดเก็บในสถานที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทำให้สามารถบริการลูกค้าได้เป็นอย่างทั่วถึง และด้วยขีดความสามารถนี้เองทำให้เราได้กลายเป็นศูนย์รวมสายไฟระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เนื่องจากมีความสะดวกในการเชื่อมต่อกับลูกค้า

ความสามารถในการจัดเก็บสินค้าของเราช่วยให้ความมั่นใจได้ว่าสายไฟของท่านจะได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยหากเกิดกรณีทีโครงการหรือหน้างานมีเหตุล่าช้ากว่ากำหนด

เรามีเป้าหมายคือการเป็นผู้ให้บริการด้านสายไฟและเป็นคู่ค้า เป็นพันธมิตรที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าจากทุกแวดวงอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญในการพบปะดูแลโครงการของลูกค้าไปตลอดจนถึงการซ่อมบำรุงดูแลรักษา

อุตสาหกรรมที่หลากหลาย

อุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ด้วยเครือข่ายที่กว้างขวาง ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้ผลิตทำให้เราสามารถให้ตอบโจทย์การจัดซื้อสายไฟทุกรูปแบบ สำหรับทั้งภาคอุตสาหกรรมทางทะเล อุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมทั่วไป ในราคาที่ได้เปรียบแข่งขันได้ 

Image
Image
ทีมงาน

ทีมงาน

ทีมงานเปี่ยมพลังของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด และฝ่ายสนับสนุน ได้แก่ แผนกช่างเทคนิค แผนกการเงิน แผนกการจัดการ แผนกขนส่ง แผนกคลังสินค้า ต่างขับเคลื่อนด้วยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านสายไฟซึ่งสามารถให้บริการตอบโจทย์แก่ลูกค้า และให้คำแนะนำด้านเทคนิคสำหรับความต้องการใช้สายไฟ หรือปัญหาท้าทายที่เกิดขึ้นหน้างาน คติของเราคือ การเติมเต็มวัตถุประสงค์และความพึงพอใจในโครงการของลูกค้าผ่านงานบริการของเรา เราสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา โดยการให้บริการอย่างดียอดเยี่ยม
กลุ่มสินค้าของเรา

กลุ่มสินค้าของเรา

ความหลากหลายในสินค้าของเราช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเติมเต็มความต้องการต่างๆ และตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าที่ดีของเรายังช่วยให้ลูกค้าใช้ระยะเวลางานสำหรับโครงการ ตลอดจนการซ่อมบำรุงน้อยที่สุด

  • สายไฟที่ใช้นอกชายฝั่ง – เหมาะกับสายไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งบนแท่นผลิตน้ำมันนอกชายฝั่ง
  • สายไฟที่ใช้บนเรือ – เหมาะกับระบบพลังงาน ระบบแสง และระบบควบคุมสำหรับเรือและแท่นลอยน้ำ
  • สายไฟหุ้มฉนวนยาง – เหมาะกับการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงดันต่ำทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • สายควบคุมและสายสัญญาณ – สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (300/500 โวลต์) และ (0.6/1.0 กิโลโวลต์) สำหรับสายควบคุมและสายสัญญาณ
  • สายควบคุมที่มีความยืดหยุ่น – เหมาะกับสายเชื่อมและสายควบคุม ทั้งในห้องที่แห้ง หรือชื้น
  • สายไฟหุ้มตะกั่วที่ใช้กระดาษเป็นฉนวน – ประยุกต์ใช้กับสายไฟที่ต้องการการป้องกันการกัดกร่อนและอันตรายจากสารเคมี คุณสมบัติกันอากาศและน้ำเข้าของตะกั่วจะช่วยให้มั่นใจความปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออันตราย อาทิ ในโรงงานแปรรูปน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น
  • สายไฟฟ้า – สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (0.6/1.0 กิโลโวลต์) และสายไฟฟ้าแรงดันกลาง (18/30 (36) กิโลโวลต์) มีขนาดในช่วง 1.5-1,000 ตร.มม./คอร์ อาจมีการนำระบบป้องกันสายไฟ รวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุสำหรับความปลอดภัยด้านการฝังดิน ตามยาว ป้องกันปลวก และอัคคีภัย มาประยุกต์ใช้

สายไฟทุกชนิดของเราเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหลากหลายเช่น IEC BS CE KEMA และ VDE เป็นต้น

สายไฟที่ใช้ทางทะเลของเราได้รับการรับรองโดยสมาคมจัดชั้นเรือที่มีชื่อเสียง อาทิ American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Ventas (DNV), Germanischer Llyod (GL), LLyod’s Register (LR), Nippon Kaiji Kyokai (NKK) และ มาตรฐานรับรอง Rina เป็นต้น

Image