สายสัญญาณนอกชายฝั่ง / Offshore Instrument Cables

Image
Image

Offshore Instrument Cables

MODELS
VOLTAGE
DATA SHEET
RFOU(i) (NEK 606 S1/S5)
250V
BFOU(i) (NEK 606 S3/S7)
250V
RFOU(C) (NEK 606 S2/S6)
250V
LIYCY
300/500V
Read 2926 times