สายไฟคอนโทรลลิฟต์,เครน แบบกลม,แบบแบน / Lift & Hoist Cables

Image
Image

Lift & Hoist Cables

MODELS
VOLTAGE
DATA SHEET
LIFT-2S
600/1000V
H07VVH6-F
300/500V
Lift-1S
300/500V
Read 3813 times