สายสัญญาณ,สายเครื่องวัด / Instrumentation Cables

Image
Image

Instrumentation Cables

MODELS
VOLTAGE
DATA SHEET
XLPE/OSCR/PVC-FRRT
300/500V
XLPE/ISCR/OSCR/PVC-FRRT
300/500V
XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FRRT
300/500V
XLPE/ISCR/OSCR/PVC/SWA/PVC-FRRT
300/500V
Read 4042 times