สายไฟคอนโทรล YSLY JZ,LIYCY,H05V-K,H07V-K / Flexible Control Cables

Image
Image

Flexible Control Cables

MODELS
VOLTAGE
DATA SHEET
YSLY-JZ
300/500V
H07Z-K & H05Z-K
450/750 & 300/500V
LiYCY
300/500V

สายคอนโทรล YSLY-JZ เป็นชื่อของสายคอนโทรลที่นิยมใช้กันในยุโรป ลักษณะโครงสร้างเหมือนที่เรียกสายไฟ VCT ที่ใช้ในประเทศไทย

โครงสร้างของสาย YSLY-JZ ประกอบด้วย
1. ตัวนำทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียด Class 5 ความละเอียด/จำนวนเส้นฝอย เท่ากับ VCT เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวนำไฟฟ้าเท่ากัน
2. ฉนวนภายในทำจาก PVC เป็นสีดำ(GREY)พิมพ์เลขกำกับสายไฟด้วยตัวเลขสีขาวเรียงลำดับตามจำนวนของ Core ของสายไฟ
3. ฉนวนภายนอกทำจาก PVC มีสีเทา พิมพ์กำกับด้วยสีดำ ตามขนาดของสายไฟ และจำนวน Coreของสายไฟ
โดยรุ่นที่มีขายกันอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดจะมีเป็นรุ่น YSLY-JZ และ YSLY-OZ ความแตกต่างของทั้งสองรุ่นคือ YSLY-JZ จะมีสายกราวด์ (สีเขียวคาดเหลือง) รวมอยู่ด้วย เช่น YSLY-JZ 5G1 จะมีทั้งหมดห้าเส้น มาร์คด้วยเลข 1 , เลข 2จนถึง 4 และ มีสายสีเขียวคาดเหลือง
YSLY-OZ 2X1 จะมีทั้งหมดสามเส้น จะมาร์คด้วยเลข 1 , และ 2  จะไม่มีสายสีเหลืองคาดเขียว

ความแตกต่างของ สาย YSLY-JZ เมื่อเทียบกับ VCT คือ
1. ตัวสาย YSLY-JZ นั้นถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งในไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จึงมีฉนวนที่บางกว่าเพราะใช้ PVC เกรดที่ดีกว่า VCT ทำให้สามารถลดขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟได้ 40-65% ซึ่งทำให้ประหยัดขนาดของท่อร้อยสายไฟ และมีความอ่อนตัวมากกว่าแม้ว่าจะใช้ทองแดงความละเอียดเท่ากันก็ตาม ในขณะที่สาย YSLY-JZ สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 300/ 500 Volt (สามารถใช้กับไฟฟ้า 3 เฟสได้เป็นอย่างดี)
2. ในส่วนของการผลิตสามารถผลิตได้ตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 240 mm2 แต่ในขณะที่สาย VCT สามารถผลิตได้ที่ 0.5 mm2 จนถึง 35 mm2 เท่านั้น

จุดเด่นของ สาย YSLY-JZ เมื่อเทียบกับ CVV คือ ในเรื่องของความอ่อนตัว การนำสัญญาณของสายทั้งสองชนิด ขนาดพื้นที่หน้าตัดสาย รวมถึงรายละเอียดอื่นๆของสายไฟทั้งสองชนิดนี้นั้นแทบจะไม่มีความแตกต่างกันที่เป็นนัยสำคัญ แต่สาย YSLY-JZ มีความได้เปรียบตรงที่สามารถที่จะผลิตได้ถึง 61 core ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ CVV ซึ่งมีไลท์การผลิตเพียง 30 core เท่านั้น

ในส่วนของชื่อเรียกของแต่ละแบรนด์ของสาย YSLY-JZ ที่มีขายในประเทศไทยนั้นมีหลายชื่อ เช่น Olflex Classic 110, OPVC-JZ , JZ-500 ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อ

โดยสรุป กล่าวได้ว่าสาย YSLY-JZ นั้นสามารถใช้ทดแทนสาย CVV และ VCT ได้เป็นอย่างดีเพราะมีช่วงของการผลิตที่หลากหลายตอบทุกโจทย์ความต้องการได้มากกว่า และ ความสามารถทางด้านการนำไฟฟ้าไฟฟ้านั้นก็จะไม่มีความแตกต่างกัน

 

Read 10844 times